Schadecomponenten

De schade die u heeft opgelopen, kan geclaimd worden bij de aansprakelijke tegenpartij.

U kunt letsel in alle soorten en maten hebben opgelopen, die tot op heden, een aanzienlijke invloed heeft op u en uw omgeving.

De meest voorkomende componenten zijn:

 
Als uw letsel zodanig is dat u gedeeltelijk of geheel niet meer in staat bent om te werken, is er sprake van gemiste inkomsten. Door het verlies aan verdienvermogen mist u een inkomen dat u zonder letsel wel had gehad. De overuren en andere extra werkvoordelen die u dan misloopt, kunt u flink voelen in uw portemonnee. Vooral mensen met een eigen onderneming lopen bij uitval flink wat inkomsten mis. Deze schadepost zal dan in de meeste gevallen de hoogste oplopende schade vormen.
Naast een materiële schadevergoeding heeft u ook recht op een emotionele en psychische schadevergoeding. Dit komt bijvoorbeeld voor in het geval van gederfde levensvreugde of levensverdriet. Deze emotionele schade is niet aan de buitenkant zichtbaar, waardoor het ook vrij lastig is om daar een bedrag aan te koppelen. De hoogte van het smartengeld is voor iedereen anders. Er kan gekeken worden naar de richtlijnen en de Smartengeldgids en vergelijkbare jurisprudentie om het smartengeld te bepalen.

Als u door letsel geen huishoudelijke taken meer kunt verrichten en vrienden en familie deze taken op zich nemen, kunt u aanspraak maken op deze schadepost. Ook als u professioneel thuishulp inschakelt kunt u in aanmerking komen voor huishoudelijk hulp. Dit bedrag hangt af van de situatie en in welke mate u beperkt bent. U kunt bijvoorbeeld ‘’licht tot matig beperkt’’ zijn of ‘’zwaar beperkt’’. Ook is belangrijk wat de samenstelling van de huishouding is en het aandeel van het slachtoffer voor en na het ongeval in het huishouden.

Deze post betreft de mate waarin mensen zich tijdens het dagelijks leven kunnen redden. Denk hierbij aan de persoonlijke verzorging en algemene, dagelijkse levensverrichtingen. Heeft u door de klachten moeite om u zelfstandig aan te kleden en te verzorgen? Dan kan op dit component aanspraak worden gemaakt
Als gevolg van een ongeval bent u onder behandeling bij een fysiotherapeut of een andere (para) medici, waarvoor u moet reizen en eventueel parkeerkosten moet betalen. Ook deze kosten komen in aanmerking voor een vergoeding.
U zit midden in een verhuizing en plotseling wordt u getroffen door een ongeval met letsel als gevolg. Dan kunt u geen werkzaamheden meer in, aan of rond de woning verrichten. Indien hier sprake van is, kan dit geclaimd worden. Uiteraard is het hier van belang of het om een huur- of een koopwoning gaat en of het huis een eigen tuin heeft.
Dit betreft kosten die de benadeelde voor bepaalde producten al heeft gemaakt, maar die geen nut of plezier meer bieden door het aan het ongeval gerelateerde letsel. Hierbij kunt u denken aan een sportschoolabonnement; door het letsel kunt u hier geen gebruik meer van maken. Deze kosten zijn te wijten aan de aansprakelijke partij.
Ten gevolge van het ongeval kan bijvoorbeeld uw telefoon of uw laptop beschadigd raken. Ook zouden er andere spullen beschadigd kunnen raken, zoals bijvoorbeeld: kleding, bril of kunstgebit. Ook deze schade zou voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.
Indien de wederpartij de aansprakelijkheid heeft erkend, dan komen de medische kosten zoals bijvoorbeeld de eigen risico van de zorgverzekering of de behandelingen bij een fysiotherapeut of een andere arts, voor rekening van de wederpartij. Deze kosten kunnen wij voor u verhalen op de wederpartij.
Indien u in een ziekenhuis of revalidatiecentrum heeft verbleven of zult verblijven, dan kunt u aanspraak maken hebben op een vergoeding per dag dat u in het ziekenhuis of revalidatiecentrum heeft verbleven.
Door een ongeval kunt u vertraagd worden in uw studie en kan de studie worden onderbroken. De kosten die zich met de vertraging meebrengen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. Een van de schadeposten door studievertraging zou kunnen zijn dat u later actief bent op de arbeidsmarkt.
Bij economische kwetsbaarheid gaat het erom dat u door uw opgelopen letsel kwetsbaar geworden bent op de arbeidsmarkt. Oftewel, u kunt als u ontslagen wordt door de letselschade veel moeilijker een nieuwe baan vinden.
Als de wederpartij aansprakelijk is voor het ongeval of u heeft een schade inzittenden verzekering, dan worden de kosten van de belangenbehartiger in beginsel vergoed door de wederpartij (verzekeraar).
Baast deze schadeposten zouden ook andere schadeposten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke feiten en omstandigheden. De schadeposten kunnen omvangrijker zijn dan op deze website is opgenomen. Het is ondoenlijk om alle schadecomponenten op te nemen.