Letselschade

Als een ander zich schuldig heeft gemaakt aan het ongeval, heeft u in de meeste gevallen het recht op vergoeding van de schade.

Injury man in doctor

Het kan iedereen overkomen: een vervelende aanrijding in het verkeer, een ongeval op het werk, een blessure opgelopen tijdens sport en spel of letsel door een dier. Al deze gebeurtenissen brengen veel spanning en onzekerheid met zich mee. Door de schadeveroorzakende gedraging kampt u met de gevolgen, zoals klachten of beperkingen. Dit kan ervoor zorgen dat u arbeidsongeschikt raakt en geen inkomen meer heeft, dat u dat u geen huishoudelijke werkzaamheden kunt verrichten of dat u verzorgd moet worden.

Wij zijn advocaten met oog voor uw belang en een no-nonsense mentaliteit. Vanuit principieel oogpunt staan wij enkel slachtoffers bij. Wij gaan tot het uiterste binnen de wettelijke mogelijkheden en proberen de schadeposten te verhalen op de aansprakelijke partij.