Letselschade opgelopen?​

Letselschade Balie helpt u bij het claimen van de maximale schadevergoeding na een letselongeval.

Letsel kan door uiteenlopende gebeurtenissen ontstaan.

De onderstaande zaken worden door ons behandeld:

Verkeersongeval

Letselschade na een verkeersongeval? Wij helpen u met de schadeclaim waar u recht op heeft.

Bedrijfsongeval

U kunt vrijwel altijd een letselschade vergoeding voor uw bedrijfsongeval claimen!

Geweldsmisdrijf

Gewond geraakt door lichamelijk geweld? Onze juristen helpen u graag bij een schadeclaim.

Sport & Spel

Aansprakelijkheid bij sport en spel is een ingewikkelde zaak. Komt u er niet uit? Wij helpen u graag.

Letsel door dieren

Letselschade na een beet van een hond? Wij helpen u met de schadeclaim waar u recht op heeft.

Overig letsel

Heeft u letsel opgelopen maar staat de oorzaak niet in de lijst? Wellicht kunnen we toch iets voor u betekenen.

Schadecomponenten

Wanneer u letsel heeft opgelopen door een ongeval, dan wilt u de schade verhalen die u daardoor heeft geleden en nog zal lijden. De volgende vraag is wat uw schade is en hoe hoog deze schade is? Na een ongeval kunt u geconfronteerd worden met allerlei problemen. Die problemen kunnen vertaald worden naar een schadecomponent. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de hypothetische situatie zonder ongeval en de situatie met ongeval. Het verschil hiertussen wordt de schade genoemd. 

De meest voorkomende schadecomponenten zijn:

 

Als uw letsel zodanig is dat u daardoor gedeeltelijk of geheel niet meer in staat bent om te werken, is er sprake van verlies aan verdienvermogen. Door het verlies aan verdienvermogen mist u inkomen dat u zonder ongeval wel had gehad. Indien u in loondienst werkt, dan zal uw loon, zo lang het dienstverband duurt, gedurende uw arbeidsongeschiktheid doorbetaald worden door uw werkgever. In veel gevallen is uw werkgever echter niet gehouden uw loon volledig door te betalen in deze periode. Uw schade is dan het verschil tussen het loon dat u in de hypothetische situatie zonder ongeval genoten zou hebben en het loon dat gedurende uw arbeidsongeschiktheid is doorbetaald. Ook kan sprake zijn van structurele overuren en andere extra werkvoordelen die u misloopt, waardoor u dit flink kunt voelen in uw portemonnee. Vooral mensen met een eigen onderneming lopen bij uitval flink wat inkomsten mis. Zij krijgen immers geen loon doorbetaald bij arbeidsongeschiktheid. De schadepost verlies aan verdienvermogen zal dan in de meeste gevallen de hoogste oplopende schade vormen.

Naast een materiële schadevergoeding heeft u ook recht op een emotionele en psychische schadevergoeding. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer sprake is van gederfde levensvreugde of levensverdriet. Deze emotionele schade is niet aan de buitenkant zichtbaar, waardoor het ook vrij lastig is om daar een bedrag aan te koppelen. De hoogte van het smartengeld is voor iedereen anders. Er kan gekeken worden naar de richtlijnen, de Smartengeldgids en vergelijkbare jurisprudentie om het smartengeld in een concrete geval te bepalen.

Als u door letsel geen huishoudelijke taken meer kunt verrichten, en vrienden en familie deze taken op zich nemen, kunt u aanspraak maken op deze schadepost. Ook als u professioneel thuishulp inschakelt kunt u in aanmerking komen voor huishoudelijk hulp. Dit bedrag hangt af van de situatie en in welke mate u beperkt bent. U kunt bijvoorbeeld ‘’licht tot matig beperkt’’ zijn of ‘’zwaar beperkt’’. Ook is belangrijk wat de samenstelling van de huishouding is en het aandeel van het slachtoffer voor en na het ongeval in het huishouden.

Deze post betreft de mate waarin mensen zich tijdens het dagelijks leven kunnen redden. Denk hierbij aan de persoonlijke verzorging en algemene, dagelijkse levensverrichtingen. Heeft u door de klachten moeite om u zelfstandig aan te kleden en te verzorgen? Dan kan op dit component aanspraak worden gemaakt
Als gevolg van een ongeval bent u onder behandeling bij een fysiotherapeut of een andere (para) medici, waarvoor u moet reizen en eventueel parkeerkosten moet betalen. Ook deze kosten komen in aanmerking voor een vergoeding.

U zit midden in een verhuizing of verbouwing en plotseling wordt u getroffen door een ongeval met letsel als gevolg. Indien u door het letsel niet in staat bent werkzaamheden in, aan of rond de woning te verrichten, kunt u genoodzaakt worden een klusjesman in te schakelen, waarvoor u kosten moet maken. Het ongeval weggedacht had u die kosten niet of minder gemaakt. Indien hier sprake van is, kunt u dit claimen. Voor het vaststellen van de schadepost zelfwerkzaamheid is het wel van belang of het een huur- of een koopwoning betreft, en of het een vrijstaand huis, twee-onder-een-kapper, hoekwoning, rijtjeswoning of appartement gaat en of het huis een eigen tuin heeft.

Dit betreft kosten die de benadeelde voor bepaalde producten al heeft gemaakt, maar die geen nut of plezier meer bieden door het aan het ongeval gerelateerde letsel. Hierbij kunt u denken aan een sportschoolabonnement; door het letsel kunt u hier geen gebruik meer van maken.

Als gevolg van het ongeval kan bijvoorbeeld uw telefoon, uw laptop, kleding, bril of kunstgebit beschadigd geraakt zijn. Ook deze schade zou voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

Indien de wederpartij de aansprakelijkheid heeft erkend, dan komen de medische kosten zoals bijvoorbeeld het eigen risico van de zorgverzekering of de behandelingen bij een fysiotherapeut of een andere arts, voor rekening van de wederpartij. Deze kosten kunnen wij voor u verhalen op de wederpartij.

Indien u in een ziekenhuis of revalidatiecentrum heeft verbleven of zult verblijven, dan kunt u aanspraak maken hebben op een vergoeding per dag dat u in het ziekenhuis of revalidatiecentrum heeft verbleven.

Door een ongeval kunt u vertraagd worden in uw studie en kan de studie worden onderbroken. De kosten die zich met de vertraging meebrengen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. Door de studievertraging zult u immers later actief zijn op de arbeidsmarkt.

U heeft uw baan ondanks het ongeval niet kwijtgeraakt. Het kan wel zo zijn dat u als gevolg van het opgelopen letsel een verminderde kans op de arbeidsmarkt heeft, dan wel een meer kwetsbare positie inneemt in vergelijking met de hypothetische situatie zonder ongeval. Concreet betekent het voorgaande dat indien u om welke reden dan ook later uw baan verliest, dat het dan voor u moeilijker zal zijn een nieuwe baan te vinden. Het gaat dus om mogelijk toekomstige schade. Ook de schadepost economische kwetsbaarheid kunnen wij voor u verhalen.

Als de wederpartij aansprakelijk is voor het ongeval of u heeft een schade inzittenden verzekering, dan worden de kosten van de belangenbehartiger in beginsel vergoed door de wederpartij (verzekeraar), zolang de kosten redelijk en noodzakelijk zijn. Het voorgaande betekent dat u in beginsel de kosten van uw advocaat niet zelf hoeft te betalen.

Naast deze schadeposten zouden ook andere schadeposten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Het is ondoenlijk om alle schadecomponenten op te nemen in een overzicht.

Letselschade gevallen Nederland

Uit statistieken blijkt in Nederland de jaarlijkse letselschade gevallen/zaken meer te zijn dan voorgaande jaren.

0 +
Bedrijfsongevallen 2019
0 +
Verkeersongevallen 2019
0 +
Overig letsel 2019
0 +
Afgehandelde zaken 2020