Bedrijfsongeval

Als u tijdens uw werktijd als werknemer een ongeval krijgt is er sprake van een bedrijfsongeval.

De werknemer moet in dat geval aantonen dat hij een ongeval heeft opgelopen tijdens zijn werk, terwijl de werkgever moet aantonen dat hij zich in alle opzichten heeft ingespannen om dergelijke ongevallen te voorkomen. De werkgever heeft de plicht zijn werknemers een goede en veilige werkomgeving te bieden en deze te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zelfs als u door toedoen van een collega betrokken raakt bij een bedrijfsongeval, is de werkgever aansprakelijk en heeft u recht op een schadevergoeding.

 

Wij beperken ons niet uitsluitend tot bedrijfsongevallen. Ook bij beroepsziekten staan wij u graag bij. Een ziekte of aandoening die het gevolg is van factoren op en rondom het werk, is een beroepsziekte. Een werknemer kan klachten krijgen aan zijn schouders, nek of armen als gevolg van chronische overbelasting. Dit wordt ook Repetitive Strain Injury genoemd (RSI). Het is een blessure door een herhaalde belasting. Tevens valt psychisch letsel binnen de categorie beroepsziekte.

De meeste voorkomende beroepsziekten zijn:

  • RSI-klachten;
  • burn-outklachten;
  • huidaandoeningen;
  • zenuwaandoeningen.

Wij vinden een goede verstandhouding tussen de werkgever en werknemer belangrijk, daarom gaan wij zo efficiënt mogelijk te werk. Dit neemt niet weg dat u recht heeft op een schadevergoeding. Laat u niet wegwuiven met een excuus.