Kosten rechtsbijstand

Legal law

In zijn algemeenheid wordt gevreesd dat advocaten hoge kosten in rekening brengen. Daarvoor hoeft u niet te vrezen. Indien de wederpartij de aansprakelijkheid heeft erkend of u bent anderszins verzekerd, dan worden de kosten van rechtsbijstand doorgaans vergoed door de wederpartij. Dit komt erop neer dat al onze diensten voor u in beginsel geheel kosteloos zijn. In het geval de aansprakelijkheid nog niet vast staat en een procedure noodzakelijk is, dan kunnen onze experts ook gesubisidieerde rechtsbijstand aanvragen, een zogenoemde ‘toevoeging’.

Elk Europees land moet er voor zorgen dat burgers toegang tot het recht hebben. Om die reden kent Nederland de Wet op de rechtsbijstand. Deze wet regelt dat mensen die geen advocaat kunnen betalen een deel van de kosten voor rechtsbijstand vergoed kunnen krijgen.

Voor informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u verder lezen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rechtsbijstand.nl.

Wij zijn u graag van dienst bij het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand en een indicatie van uw eigen kosten.